Final Carsten

Carsten Bo Nielsen, advokat (L)

Advokat Carsten Bo Nielsen ApS
(CVR-nr.: 34208522)
I kontorfællesskab med Arup & Hvidt advokatpartnerselskab

Cand. jur. fra Københavns Universitet i 1993.

Advokatbestalling 1996. Møderet for landsret 2004.

Tidligere ansættelser:
Justitsministeriets departement, Folketingets Ombudsmand, domstolene og siden 2001 som advokat i DLANordic og i DAHL.

Arbejdsområder:
Almindelig praksis og specialiseret praksis i familieret, arveret, bobehandling,
retssager (civile sager, straffesager, fogedsager, skiftesager), offentlig ret og kommunal ret, offentlig/privat samarbejde, fonds- og foreningsret, lejeret samt andelsbolig- og ejerforeningsforhold.

Har skrevet en række artikler i forskellige tidsskrifter om bl.a. arveret, retssagsbehandling, insolvensret, fogedret og offentlig ret.

Har undervist ved kurser i blandt andet familie- og arveret, dødsbobehandling og retssagsbehandling, herunder fogedret.

Certificeret medlem af Danske Boligadvokater

Tillidshverv:
Har haft flere offentlige hverv og bestyrelsesposter.
Medlem af delegeretforsamlingen i Ejendomsforeningen Danmark.
Boligdommer ved Retten på Frederiksberg udpeget af Ejendomsforeningen Danmark.

Behersker engelsk og tysk.

+45 50 24 00 58