Jesper687x720

Jesper Bach, advokat (L)

Uddannet cand.jur. fra Københavns Universitet i 1983. Advokatbestalling i 1987. Møderet for Landsret i 1989.

Arbejdsområder:
Rådgivning af private og erhvervskunder om køb og salg af fast ejendom, administration af ejer- og andelsforeninger samt erhvervs- og investeringsejendomme, bistand i forbindelse med civile retssager samt inkasso og realisering af fast ejendom på tvangsauktion, juridisk bistand til private i forbindelse med udarbejdelse af bl.a. testamenter, ægtepagter i dødsbo-, familie- og arveretlige forhold.

Tillidshverv:
Medlem af repræsentantskabet for Alm. Brand.

Bestyrelsesmedlem i diverse fonde og selskaber, herunder NIBICA A/S, Brunemark Invest nr. 2 A/S og Brunemark Invest nr. 3 ApS

Udvalgsformand i Værløse Golfklub.

+ 45 61 63 24 55 / +45 33 12 24 34