Final KirstenKirsten Kristensen, advokat (L)

Uddannet cand. jur. fra Københavns Universitet i 1987.
Advokatbestalling i 1990. 
Møderet for landsret i 1991.

Ansat hos Advokaterne Arup & Hvidt siden januar 2001. Indtrådt som partner og medejer i Hvidt & Partnere Advokatfirma pr. 1. januar 2006, der som led i generationsskifte blev omdannet til Hvidt & Partnere Advokatfirma I/S og pr. 1. juli 2018 medejer og partner i Arup & Hvidt Partnerselskab.

Tidligere ansættelser:
Kromann & Münter, Stadil, Dahlager & Andersen samt Lind & Cadovius.

Arbejdsområder:
• Fast ejendom, særligt drift af kollektivhuse for ældre og enlige.
• Selvejende institutioner, herunder almene institutioner.
• Drift af plejehjem med driftsoverenskomst og friplejeboliger.
• Bygherrerådgivning til støttet byggeri
• Overenskomstforhold, dødsboer, ægtepagter og testamenter.

Tillidshverv:

Erhvervsdrivende fonde:
Bestyrelsesmedlem og direktør i Aage Bangs Fond, der ejer bl.a. en erhvervsejendom
Bestyrelsesformand i Hotelejer Anders Månsson og Hustru Hanne Månssons Mindelegat
Bestyrelsesformand i Frøken Marie Månssons Legat
Bestyrelsesmedlem i Elna Ingeborg Izard, f. Vestergaard og søn, William Bernhard Izards Fond
Bestyrelsesmedlem i Elna Izard, f. Vestergaards Fond
Ovennævnte fire fonde ejer sammen en boligudlejningsejendom.
Bestyrelsesmedlem i Ingeniør William Julius Izard og Hustru Elna Polly F. Izards Velgørenhedsfond, ejer sammen med en anden fond en erhvervsejendom.
Peter og Emma Thomsens Legat

Ikke-erhvervsdrivende Fonde:
Bestyrelsesformand i stiftelsen Det Harboeske Enkefruekloster, lejer og fremlejer 13 boliger.
Bestyrelsesformand i Legat for uformuende Kvinder
Bestyrelsesformand i Valdemar Beck og Hustru Marie f. Thiemanns Mindelegat
Bestyrelsesformand i Direktør Jacob Madsens og Hustru Olga Madsens Fond
Bestyrelsesformand i Generalkonsul Oscar Zimmermann og Hustrus Legat til Kræftens Bekæmpelse.
Bestyrelsesmedlem i Larsen & Nielsen Fonden.

Direktør i K. Kristensen Advokatanpartsselskab og Hvidt & Partnere Advokatfirma I/S.

Kompetencer:
Fast ejendom:
På baggrund af arbejde med mange aspekter af fast ejendom siden 1995 bred viden om drift og vedligeholdelse af fast ejendom. Bygherrerådgivning ved om- og nybygninger siden 2003 af først og fremmest plejeboliger, ved større vedligeholdelsesarbejder på udlejningsejendomme med balanceleje samt til ejer- og andelsforeninger. Rådgivning om låneomlægning.
Fonde:
Har siden 2001 været administrator af selvejende institutioner og siden sommeren 2017 varetaget be-styrelsesposter og sekretariatsfunktion i hovedparten af ovennævnte fonde.


Udgivelser:
Medforfatter til rapporten "Fremtidens kollektive boligformer for ældre". Udgivet i 2010 af Foreningen til Fremskaffelse af Boliger for Ældre og Enlige. Rapporten er et led i et udviklingsprojekt, delvist finansieret af Realdania.

Fritidsinteresser:
Aktiv sejler / Laserjolle, kølbåd Omega 30 samt Match28
Medlem af Skovshoved sejlklub.

Behersker engelsk på forhandlingsniveau.

+45 30 35 99 59