Final KirstenKirsten Kristensen, advokat (L)

Uddannet cand. jur. fra Københavns Universitet i 1987.
Advokatbestalling i 1990. 
Møderet for landsret i 1991.

Ansat hos Advokaterne Arup & Hvidt siden januar 2001. Indtrådt som partner og medejer i Hvidt & Partnere Advokatfirma pr. 1. januar 2006, der som led i generationsskifte blev omdannet til Hvidt & Partnere Advokatfirma I/S og pr. 1. juli 2018 medejer og partner i Arup & Hvidt Partnerselskab.

Tidligere ansættelser:
Kromann & Münter, Stadil, Dahlager & Andersen samt Lind & Cadovius.

Arbejdsområder:
• Fast ejendom, særligt drift af kollektivhuse for ældre og enlige.
• Selvejende institutioner, herunder almene institutioner.
• Drift af plejehjem med driftsoverenskomst og friplejeboliger.
• Bygherrerådgivning til støttet byggeri
• Overenskomstforhold, dødsboer, ægtepagter og testamenter.

Tillidshverv:
Medlem af bestyrelsen i stiftelsen Det Harboeske Enkefruekloster.
Boligdommer ved Retten i Glostrup udpeget af Ejendomsforeningen Danmark.
Medlem af delegeretforsamlingen i Ejendomsforeningen Danmark.

Udgivelser:
Medforfatter til rapporten "Fremtidens kollektive boligformer for ældre". Udgivet i 2010 af Foreningen til Fremskaffelse af Boliger for Ældre og Enlige. Rapporten er et led i et udviklingsprojekt, delvist finansieret af Realdania.

Fritidsinteresser:
Aktiv sejler / Laserjolle, kølbåd Albin 78 Cirrus samt Match28
Medlem af Skovshoved sejlklub.

Behersker engelsk på forhandlingsniveau.

+45 30 35 99 59