Morten final

Morten Juul Heding Andersen, partner

Født 1980, ansat siden 1999 – Advokat & DiplomValuar
Cand. jur fra Københavns Universitet 2012
Advokatbestalling 2016
Diplom i Vurdering 2016
MRICS Specialist – Property finance and investment 2018

Arbejdsområder:
Ejendomsinvestering, Drift af ejendomsporteføljer, Projektudvikling af ejendomme, Projekt- & Ejendomsfinansiering, Byggeri & Entreprise, Erhvervsdrivende Fonde, Bolig- & Erhvervslejeret.

Tillidshverv:
Bygherrerepræsentant i Værdibygs styregruppe ved udarbejdelse af vejledningen ”Renoveringsstrategi & Effektiv Renovering”.
Bygherrerepræsentant i styregruppen for udvikling af ”Den digitale Byfornyelsesportal” Københavns Kommune, Center for Byens Fysik.
Bygherrerepræsentant i SBI’s arbejdsgruppe ved udarbejdelse af SBI vejledning 225 ”Etablering af Tagboliger ” & 226 ”Tagboliger – Byggeteknik”.

Udvalgte foredrag:
”Ryesgade 30 – Kvalitetsrenovering & Energioptimering” – Innobyg 10. december 2013.
”Bæredygtig arkitektur – Fra skitsering til Certificering” - Danske Ark. 28. oktober 2015.
“Bæredygtighed & Bevaringsværdier” - Danish Green Building Council 10. december 2015.
”Flotte Penthouselejligheder i stedet for Tomt Loft” Grundejernes Investeringsfond 3. marts 2016.

Præmieringer:
Tildelt ”RENOVERPRISEN 2013” for projektet ”Ryesgade 30A-D” for Drost Fonden.

Faglige medlemskaber:
Bygherreforeningen
Dansk Selskab for Boligret
Danske Ejendomsadvokater
Det Danske Selskab for Byggeret

Kontor: +45 33 13 85 80
+45 33 67 67 46