Final Mustafa

Mustafa Yalan, advokat (L)

Født 1981

Cand. jur fra Københavns Universitet i 2009
Advokatbestalling i 2012
Møderet for Landsret i 2016

Siden 2016: Ekstern underviser i faget Sikkerheds- og Kreditorrettigheder på Københavns Universitet

Tidligere ansættelser:
Gorrissen Federspiel og Drachmann Advokater.

Arbejdsområder:
Fast ejendom for professionelle og virksomheder, bolig- og erhvervslejeret, selskabsret, fonde og foreninger, civile retssager samt gældsinddrivelse, herunder inkasso, konkurs og tvangsauktioner.   

Tillidshverv:
Bestyrelsesmedlem i diverse fonde.

Faglige medlemskaber:
Byggesocietetet
Danske Ejendomsadvokater
Det Danske Selskab for Byggeret

+45 33 67 67 12