Familie- og arveret

Arup & Hvidts familieretsgruppe bistår med familie- og arveret i alle livets faser. Familie- og arveretsområdet handler om at forene to modsætninger: Jura, som er logisk, stringent og uden følelser, og familieforhold, som er det modsatte!

Vi tager udgangspunkt i jeres situation, men vil hellere forebygge konflikter ved f.eks. at lave ægtepagter og testamenter, end at være ”brandmand”, når ildebranden er brudt ud. Advokatbistand til familiemæssige aftaler kan spare dig og din familie for mange ubehagelige situationer - og hjælpe med at løse dem, hvis de skulle opstå.

Vi bistår bl.a. med:

  • Ægtepagter
  • Testamenter, herunder dine, mine og vores børn situationer
  • Pensionsforhold
  • Dødsbobehandling