Arup & Hvidts retssagsgruppe har stor erfaring i at føre civile retssager. Vore advokater møder ofte i retten og har ret til at møde for såvel byret, Sø- og Handelsret, landsret som Højesteret.

Vi ser retssagsbehandling som et advokatmæssigt håndværk, som kræver, at man ofte møder i retten for ikke at blive ”rusten”. Retssager er tidskrævende og ofte dyre, hvorfor det er vigtigt, at man under sagen vurderer mulighederne for i stedet at opnå et forlig. Dette er en vigtig del af vor rådgivning.

Hvis du er privatperson, vil du ofte have en retshjælpsforsikring som del af din almindelige familieforsikring. Den vil ofte kunne dække langt størstedelen af omkostningerne til retssagens førelse. I nogle tilfælde kan erhvervsforsikringer også have denne dækning. Om din retssag kan betales på denne måde rådgiver vi dig også om.

Hvis du overvejer at anlægge en retssag, eller er du blevet sagsøgt er du i gode hænder hos Arup & Hvidts retssagsgruppe.