Arup & Hvidt har over 80 års erfaring med administration af fonde og foreninger, og kontoret administrerer bl.a. følgende fonde:

 • Drostfonden
 • Kongelig Hofbuntmager Aage Bangs Fond

Kontakt en af følgende advokater og få en uforpligtende samtale om administration af fonde og foreninger:

Torben250x300
Torben Heding Andersen
Mobil:+45 24 61 93 87
E-mail:   
  Kirsten250x300x1
Kirsten Kristensen
Mobil: +45 30 35 99 59
E-mail: 
   

 

Arup & Hvidt har endvidere stor erfaring og ekspertise om juridiske forhold vedrørende fonde og foreninger og rådgiver blandt andet om:

 • Udarbejdelse af forslag til vedtægter
 • Deltagelse i stiftende generalforsamling
 • Dirigent på generalforsamlinger
 • Vurdering af bestyrelsens kompetence
 • Vurdering af bestyrelsens eller foreningens erstatningsansvar
 • Korrekt vedtagelse af vedtægtsændringer
 • Opløsning og sammenlægning af foreninger og fonde

Arup & Hvidts rådgivning om fonde omfatter både almene velgørende fonde og erhvervsdrivende fonde. Advokat Torben H. Andersen har siden 1984 rådgivet og bistået Drostfonden, hvis formål bl.a. er at skabe bedre bomuligheder i socialpsykiatrien ved at opføre og eje ejendomme, hvori der er botilbud for psykisk sårbare mennesker. Advokat Torben H. Andersen rådgiver endvidere Kongelig Hofbuntmager Aage Bangs Fond.

Advokat Carsten Bo Nielsen har rådgivet om og medvirket ved stiftelsen af et større antal fonde til udførelse af Agenda 21-virksomhed samt reguleringen af disse fondes forhold til bevillingsgivende kommune. Han har også bistået ved fundatsændringer, herunder ved omdannelse fra almen fond til erhvervsdrivende fond, og i konfliktsager i forhold til fondsmyndighederne (Civilstyrelsen og Erhvervsstyrelsen) og har virket som ”opmand” ved interne konflikter i fondsbestyrelser. Han underviser blandt andre statsautoriserede og registrerede revisorer om fonds- og foreningsret. Endeligt har advokat Carsten Bo Nielsen ført et stort antal retssager om folkeoplysningsloven og foreningers virksomhed efter denne lov for såvel byret som landsret.

Vi rådgiver om alle fondsretlige spørgsmål, herunder:

 • Etablering af fonde, herunder udarbejdelse af forslag til fundats/vedtægt
 • Rådgivning til fondes bestyrelser
 • Ændring af vedtægter
 • Opløsning og fusion af fonde

Kontakt en af følgende advokater og få en uforpligtende samtale om fonds- og foreningsret:

Torben250x300
Torben Heding Andersen
Mobil:+45 24 61 93 87
E-mail:   
  Carsten250x300
Carsten Bo Nielsen
Mobil: +45 50 24 00 58
E-mail: