Arup & Hvidt har over 80 års erfaring med administration af fonde og foreninger, og kontoret administrerer bl.a. følgende fonde:

 • Drostfonden
 • Kongelig Hofbuntmager Aage Bangs Fond

Kontakt en af følgende advokater og få en uforpligtende samtale om administration af fonde og foreninger:

final morten lille
Morten Juul Heding Andersen

Mobil:+45 33 67 67 46
E-mail: 
  Final Kirstenlille
Kirsten Kristensen
Mobil: +45 30 35 99 59
E-mail: 
   

 

Arup & Hvidt har endvidere stor erfaring og ekspertise om juridiske forhold vedrørende fonde og foreninger og rådgiver blandt andet om:

 • Udarbejdelse af forslag til vedtægter
 • Deltagelse i stiftende generalforsamling
 • Dirigent på generalforsamlinger
 • Vurdering af bestyrelsens kompetence
 • Vurdering af bestyrelsens eller foreningens erstatningsansvar
 • Korrekt vedtagelse af vedtægtsændringer
 • Opløsning og sammenlægning af foreninger og fonde

Arup & Hvidts rådgivning om fonde omfatter både almene velgørende fonde og erhvervsdrivende fonde. Advokat Torben H. Andersen har siden 1984 rådgivet og bistået Drostfonden, hvis formål bl.a. er at skabe bedre bomuligheder i socialpsykiatrien ved at opføre og eje ejendomme, hvori der er botilbud for psykisk sårbare mennesker. Advokat Torben H. Andersen rådgiver endvidere Kongelig Hofbuntmager Aage Bangs Fond.

Vi rådgiver om alle fondsretlige spørgsmål, herunder:

 • Etablering af fonde, herunder udarbejdelse af forslag til fundats/vedtægt
 • Rådgivning til fondes bestyrelser
 • Ændring af vedtægter
 • Opløsning og fusion af fonde

Kontakt en af følgende advokater og få en uforpligtende samtale om fonds- og foreningsret:

Final Torben2lille
Torben Heding Andersen
Mobil:+45 24 61 93 87
E-mail: