Arup & Hvidt bistår med alle juridiske aspekter i forbindelse med opstart af virksomhed og den videre drift. Rådgivningen omfatter blandt andet:

  • Valg af den mest hensigtsmæssige retlige driftsform, herunder fordele og ulemper ved

o    Personlig virksomhed/enkeltmandsfirma

o    Interessentskab

o    Anpartsselskab

o    Aktieselskab

  • Bistand ved udarbejdelse af de relevante dokumenter såsom stiftelsesdokument, vedtægter og ejeraftaler (tidligere kaldet aktionæroverenskomst/anparts­haver­aftale)
  • Stiftelse af selskaber
  • Håndtering af krav fra offentlige myndigheder
  • Rådgivning om kontrakter, herunder lejekontrakter, samarbejdsaftaler og salgs- og leveringsbetingelser

Det er nødvendigt med en hel individuel rådgivning, hvor der bl.a. tages hensyn til de risici, der er forbundet med den pågældende virksomhed. De forskellige hensyn kan ofte pege i forskellige retninger, hvorfor det er nødvendigt at afveje hensynene for at opnå den optimale virksomhedsorganisering for dig og din virksomhed.

Vores arbejde sker i tæt samarbejde med din revisor, og hvis du ikke allerede har en revisor har vi gode kontakter til flere revisorer med hver deres spidskompetencer.