Vi kan alle komme til at overtræde færdselsloven. Hvis politiet alene vil have en bøde kan det sjældent betale sig at gå til advokat; men hvis politiet kræver betinget eller ubetinget frakendelse af kørekortet eller klip i det, som senere kan føre til frakendelse, bør man forsvare sig bedst muligt.

Hvis politiet mistænker dig for en forbrydelse, skal politiet fortælle dig det, det hedder, at politiet sigter dig. Når du er sigtet, har du en række rettigheder. Du har, hvis politiet kræver frihedsstraf eller betinget eller ubetinget frakendelse af kørekortet, ret til at få beskikket en forsvarer, og du har ret til ikke at udtale dig til politiet.

Det er vigtigt, at du får en forsvarer så tidligt som muligt under sagen, så du får hjælp til at varetage dine interesser bedst muligt. Det gælder uanset, om du er uskyldig, eller er skyldig men interesseret i at få den mildest mulige straf.

Vi anbefaler, at du først udtaler sig til politiet efter at have drøftet sagen med din forsvarer. Din forsvarer har krav på at få alt det materiale, som politiet har, og kan drøfte det med dig inden en eventuel afhøring af dig hos politiet. På den måde kan du sikre dig, at du får svaret på de misforståelser politiet eller eventuelle vidner har.

Du har selv ret til selv at vælge din forsvarer, og hvis retten allerede har beskikket en forsvarer for dig, har du ret til at vælge en anden.

Advokat Carsten Bo Nielsen, som er Arup & Hvidts ansvarlige for færdselssager, har tidligere været anklager i Østre Landsret for Statsadvokaten i København og har som dommerfuldmægtig og konstitueret dommer haft færdselssager og er nu forsvarsadvokat. Carsten Bo Nielsen skrev som daværende fuldmægtig i Justitsministeriets Lovafdeling lovforslaget, som indførte samfundstjeneste og alkoholistbehandling ved spirituskørsel og kørsel i frakendelsestiden.

Han plejer at sige, at den eneste stol i retten, han ikke selv har siddet på, er den tiltaltes. Erfaringerne som anklager , som dommer i færdselssager og fra Justitsministeriet kan nu komme dig til gavn, så dit forsvar bliver optimalt.

Advokat Carsten Bo Nielsen påtager sig primært færdselssager i hovedstadsområdet.

Som beskikket forsvarer for dig, bliver mit salær fastsat af retten og betalt af staten. Salæret er således det samme, uanset hvilken forsvarer du vælger. Det er derfor ikke dyrere at vælge mig end den, som retten måske allerede har udpeget for dig. Hvis du dømmes skyldig, vil staten bagefter kræve salæret betalt af dig. Hvis du frifindes helt eller i væsentlig grad, betaler staten salæret endeligt.