Taxabranchen er en branche for sig. Såvel vognmænd som ansatte chauffører er undergivet en meget kompliceret lovgivning med krav om opfyldelse af en masse omkostningskrævende krav. Samtidigt udsættes branchen i København stadig for unfair konkurrence på ulige vilkår ved en omfattende strafbar piratkørsel. I provinsen har skatteborgerbetalt flex-kørsel taget livet af mange mindre kundebetalte taxavognmænd. Og samtidigt er der næsten ingen uden for branchen, som forstår den. Det sidste er ikke tilfældet hos Arup & Hvidt!

Advokat Carsten Bo Nielsen har specialiseret sig i taxabranchen og bistår med alle forhold af betydning for taxabranchen bortset fra ansættelsesret. Bistanden omfatter alle spørgsmål vedrørende bl.a.:

  • Udstedelse og inddragelse af førerkort
  • Udstedelse og inddragelse af taxabevillinger
  • Forhandling af kreditorordninger med Skat
  • Sager med leasingselskaber og andre finansieringskilder
  • Kontraktforhold
  • Foreningsforhold
  • Skattesager gerne i samarbejde med din revisor
  • Civile retssager
  • Færdselssager
  • Andre straffesager

Advokat Carsten Bo Nielsen kender såvel taxabranchens som lovgivningens kringlekroge. Et eksempel herpå: Hvis en vognmand har haft en chauffør kørende, som har mistet sit erhvervskørekort, fører politiet straffesag mod vognmanden for at have overladt bilen til chaufføren. Udover bøden, som efter fast takst er 2.500 kr. pr vagt(!), kræver politiet i Københavnsområdet efter fast praksis, at vognmandens halvdel af det indkørte skal beslaglægges af staten (konfiskation). Med de rette argumenter har jeg fået frifundet taxavognmænd herfor, men politiet har på trods af det ikke ophørt med at nedlægge påstand om konfiskation, og har heller (turde) ikke indbringe de frifindende domme for landsretten.