Opførelse

Advokaterne Arup & Hvidt forestod i perioden 1959-1979 opførelse af en længere række kollektivhusbebyggelser primært rettet mod ældre. Det skete primært i regi af Foreningen til Fremskaffelse af Boliger for Ældre og Enlige.

Et kollektivhus er en bebyggelse med individuelle boliger og en række fælles faciliteter. Restauranten er husets hjerte. Dertil kommer selskabslokaler og gæsteværelser og flere steder er der værksteder, billardlokale og fitness-lokale samt ofte også et plejehjem, så man kan forblive i kontakt med sin partner og sine venner, selvom man får brug for pleje.

Man byggede med datidens bedste arkitekter og det har vist sig at være en god investering. Boligerne i disse bebyggelser er stadig meget attraktive.

De nuværende medarbejdere her på kontoret har stået i lære hos de medarbejdere, der forestod disse byggerier.

Der er stor interesse for denne boform, så derfor arbejder vi på at opføre flere af den type bebyggelser. Erfaringerne fra opførelsen af kollektivhusene i 1959-1979 og ombygningen af plejehjemmene er omsat til en almen bebyggelse i Helsingør, hvor en større gruppe borgere har deltaget i udviklingen af en bebyggelse med 40 boliger. Byggeriet gik i gang i sommeren 2017.

Kontoret har som formål at bistå med opførelse af en ny generation af kollektivhuse, både som privat finansierede og som støttet byggeri efter Almenboliglovgivningen.

 

Drift:

Siden opførelsen af byggerierne har Arup & Hvidt forestået driften af disse, så de alle fremstår i god og velvedligeholdt stand. Hver bebyggelse ejes af en selvejende institution, som har sin egen bestyrelse. Enkelte steder er der også ejerlejligheder, hvorfor der så også er en ejerforening. Arbejdet med drift og vedligeholdelse foregår i tæt samarbejde med de enkelte bestyrelser. Medlemmerne af bestyrelserne er dels valgt af beboerne, udpeget af den lokale kommune eller udpeget af Foreningen til Fremskaffelse af Boliger for Ældre og Enlige. Advokaterne Arup & Hvidt har mangeårig erfaring med de specielle udfordringer, som organisationsformen giver.

Gennem denne drift har vi erhvervet indgående kendskab til lejelovgivningen, almenboliglovgivningen og bek. 918 om drift og tilsyn med boliger og hjem for gamle, syge og svagelige samt lette kollektivboliger