Administration af plejehjem:

Dette foregår i tæt samarbejde med den lokale kommune og typisk i henhold til en driftsoverenskomst mellem en selvejende institution og kommunen.

Plejehjemmet har ansat en forstander, som forestår den daglige ledelse og ofte også en køkkenchef, som leder køkkenet. Som administrator fungerer vi som bindeled mellem bestyrelsen og de ledere, der er ansat i plejehjem og køkken, herunder med forberedelse af, deltagelse i og opfølgning på beslutninger på bestyrelsesmøder. Endvidere bistår vi med personalejura, arbejdsmiljøforhold, levnedsmiddelkontrol og ikke mindst økonomirapporteringer til kommunen og regnskabsaflæggelse.

Friplejeboliglovgivningen:

Vi yder rådgivning om certificering og etablering samt tilbyder administrativ bistand til drift af friplejeboligvirksomheder.