Advokaterne Arup & Hvidt har i mange år forestået den daglige administration af en omfattende ejendomsportefølje og ved hvordan en bolig- og erhvervsejendom fungerer helt ned i detaljen. 

Administrationskonceptet

Hos Arup & Hvidt tilbyder vi kompetent og professionel administration af din bolig- og erhvervsejendom. Vi lægger særlig vægt på kvalitet og tillid og forsøger løbende at udvikle vores administrationskoncept for at tilgodese behovene i ejendommen og være ajour med markedet.  

Vi har stor erfaring i og kan tilbyde at administrere hele din ejendomsportefølje af bolig- og erhvervsejendomme, så du løbende er sikker på at lejen bliver indkrævet til tiden og reguleret uden at du selv skal stå med bekymringerne og besværet. Advokaterne Arup & Hvidt varetager på vegne af en række store ejendomsinvestorer salg og udlejning af boliger. Opgaven løses på www.aruphvidt-ejendomme.dk, hvor boligkøbere og lejere nemt kan orientere sig og ansøge en ledig bolig.

Til ejendommen tilknyttes et fast team bestående af en ejendomsadministrator, en bogholder, en inspektør og en advokat. Såfremt behovet opstår, er der også mulighed for at rådføre sig med og få tilknyttet en ejendomsvaluar. Der kan løbende søges om råd og vejledning hos hele teamet, der er tilknyttet ejendommen.   

Ejendomsadministrationen er tilknyttet administratorsektionen hos "Ejendomsforeningen Danmark" og vores jurister arbejder alle dagligt med bolig- og erhvervslejeret, hvilket sikrer den bedste rådgivning og opbakning i alle sager, herunder også nævns- og boligretssager og fogedforretninger. Advokaterne Arup & Hvidt er konkurrencedygtige på prisen og vores klientkonti er alle forsikringsdækkede.

Administrationsaftalen

Enhver ejendom har sin egen historie og individuelle behov, der skal dækkes. Hos Arup & Hvidt tager vi udgangspunkt heri og skræddersyer en administrationsaftale, der tilgodeser netop dette behov.

Advokaterne Arup & Hvidt er medlem af Ejendomsforeningen Danmark og vores administrationsaftaler tager afsæt i Ejendomsforeningen Danmarks ”Standardadministrationsaftale for Udlejningsejendomme Bolig/Erhverv”. Det sikrer gennemsigtighed og gør parterne opmærksom på de forhold, der typisk bør være taget stilling til i en administrationsaftale. Aftalegrundlaget er bygget op som en grundpakke med nogle tillægsydelser, der kan vælges fra og til efter behov.

Klik her for at downloade den seneste version af Ejendomsforeningen Danmarks Standardadministrationsaftale for Udlejningsejendomme Bolig/Erhverv.   

Ydelser inkluderet i administrationsaftalen

Typisk omfatter vores administration følgende arbejdsopgaver:

 • Opkrævning af leje- og øvrige pengeydelser
 • Rykkerprocedure og ophævelse af lejemål ved manglende betaling (hvis ønsket)
 • Betaling af alle udgifter
 • Bogføring
 • Korrespondance og møder
 • Varme- og forbrugsregnskaber
 • Forberedte årsregnskaber til revision
 • Lejereguleringer
 • Genudlejning
 • Regnskab for vedligeholdelseskonti
 • Beboerrepræsentation
 • Rådgivning   
 • Håndtering af diverse korrespondance med lejer og forespørgsler fra lejer, der ikke relaterer sig til igangværende tvister mellem lejer og udlejer.

Ydelser ikke inkluderet i administrationsaftalen

 Typisk omfatter vores administrationsaftaler ikke følgende ydelser, men kan tilkøbes til fordelagtige priser:

 • Ny lejekontrakt
 • Indflytnings- og fraflytningsrapporter
 • Krav/tvister ved fraflytning
 • Vurdering af markedslejen – (intern vurdering ved valuar)
 • Udarbejdelse af centerforeningsvedtægter
 • Tvister/indsigelse til opsigelse og ophævelse
 • Krav fra lejer om lejenedsættelse
 • Lejers krav på erstatning ved opsigelse
 • Tvist om vilkårsændringer
 • Tvist om afslag i lejen
 • Fremsendelse af krav om vilkårsændringer

Property Asset Management

Indenfor Property Asset Management tilbyder vi proaktivt at forvalte, udvikle og optimere driften af din ejendom, finansiering og afkast, herunder i form af forslag til projektudvikling, for herved strategisk at øge ejendommens værdier. Vi varetager investeringsejendommens kort- og langsigtede udviklingsstrategi, herunder optimering af arealudnyttelse, finansiering, tilskudsmuligheder samt skat og moms. Endvidere varetages kontakt til tekniske rådgivere samt forhandling med myndigheder for lokalplanændring eller opnåelse af dispensationer.

Advokatbaseret administration

Der er jura i næsten alle aspekter af ejendomsadministration og derfor indgår en af kontorets advokater i det team, der skal sikre ejendommen de mest optimale rammer for en god ejendomsadministration.  

Tilbud på administration

Du er altid velkommen til at kontakte os og høre om hvordan vi kan hjælpe din ejendom. 

Du kan også klikke her og indsende formularen, vi vil så vende tilbage hurtigst muligt med et uforpligtende tilbud på administration af ejendom.  

For mere info om vores kompetencer indenfor fast ejendom, strategi og økonomi, klik her: Fast Ejendom – for Professionelle og Virksomheder.