indgan til ASrup & Hvidt

Advokaterne Arup & Hvidt er et af ​​Københavns ældste advokatfirmaer med rødder til 4. januar 1934, hvor firmaet blev stiftet af Højesteretssagførerne, Henning Arup og Valdemar Hvidt. Advokatfirmaet blev stiftet med speciale i fast ejendom og har siden stiftelsen haft ry for særlig kvalitetsarbejde inden for dette retsområde.

I 1963 overtog sønnen, advokat Claus Arup og i 1986 sønnen, advokat Adam Hvidt, fædrenes forretninger og med stor flid videreførte firmaet i dets stolte, historiske ånd og har sidenhen udviklet advokatfirmaet til et af nyere tiders mest specialiserede inden for fast ejendom.

Tiden indhentede imidlertid også sønnerne og Claus Arup overdrog i 1993 sin forretning til advokat Torben Heding Andersen, mens advokat Kirsten Kristensen i dag viderefører dele af Adam Hvidt’s forretning i Arup & Hvidt-regi.   

Kendetegnende for Advokaterne Arup & Hvidt i dens tredje generation er den fortsatte hovedvægt på og den løbende, ajourførte specialisering i fast ejendom. Vi mener det derfor oprigtigt, når vi siger: ”Fast Ejendom siden 1934”.

Når det går godt, er der brug for flere hænder. Derfor er flere advokater hentet til i årenes løb og hver advokat har bragt yderligere kompetencer i - men også udenfor - fast ejendomsområdet med sig.

Advokaterne Arup & Hvidt kan i dag kalde sig specialister i Fast Ejendom og rådgivning omkring en lang række erhvervsrelaterede retsområder, såsom SelskabsretFondsretForvaltning af Erhvervsdrivende FondeRetssagsbehandlingTvangsauktion,. 

I modsætning til mange andre advokatkontorer, råder vi også over medarbejdere med ikke-juridiske kvalifikationer, som ejendomsvaluar og bygningssagkyndig, hvilket kommer vores klienter til gavn ved komplicerede opgaveløsninger.

Advokaterne Arup & Hvidt er også af den grundholdning, at klientens interesser varetages mest hensigtsmæssigt, hvis man er en den del af den tiltagende globalisering, og har siden 1987 været medlem af "Mackrell International" – ”Internationalt”

Arup & Hvidt advokatpartnerselskab
CVR: 39 68 92 27